Selamat Idul Fitri 2009

Aruming pangruwating jiwo, winahyo ing lukasing ati suci, sumusul tumuruning nugroho jatining sedyo, kawulo ngaturaken Sugeng Riyadi Idul Fitri 1 Syawal 1430 H, mbok bilih ing wekdal kepengker wonten khilaf tuwin keplesed ing atur, sisibing tembung sumawana wonten tindak tanduk kawulo ingkang adamel mboten renaning penggalih, keparenga kawula nyuwun sedaya kalepatan agunging samudra sih pangaksami saking panjenengan wak kaji Taqabbalallaahu Minnaa wa Minka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: